otyłość wśród młodzieży projektkarman

Otyłość wśród młodzieży

Aktywność fizyczna wśród młodzieży jest alarmująco niska! Raporty opracowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), University of Bristol’s Children oraz badania przeprowadzone w ramach Health Behaviour In School-Aged Children * dostarczają smutnych i przerażających informacji. Teoretycznie zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie znaczną część swojej aktywność przenieśli ze świata realnego do wirtualnego, ale nadal nie jesteśmy świadomi skali i konsekwencji tego zjawiska jakim jest otyłość wśród młodzieży.

* Badania HBSC realizowane są co cztery lata. Dotyczą zdrowia i rozwoju dzieci szkolnych, z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych, zachowań ryzykownych oraz społecznego kontekstu zdrowia. Obecnie członkami sieci badawczej jest 49 krajów lub regionów z Europy oraz Ameryki Północnej. Polska jest jej członkiem od 1989 r..

Dlaczego dzieci stają się otyłe?

Ponad 80% młodzieży szkolnej rusza się za mało. Za mało, czyli mniej niż godzinę dziennie.

Niezwykle istotne w tym kontekście jest to, jak w przeprowadzonych badaniach rozumiany jest termin „rusza się”. Otóż nie chodzi tu np. o trening — wówczas wniosek brzmiałby następująco: ponad 80% młodzieży szkolnej trenuje mniej niż godzinę dziennie. Jest znacznie gorzej. Pod pojęciem „rusza się” autorzy przeprowadzonych badań rozumieją aktywność spontaniczną, taką jak: chodzenie, udział w pracach domowych, spacery, jazda na rowerze. Na wszystkie tego typu czynności młodzi ludzie przeznaczają mniej niż godzinę dziennie. Badaniami objęto młodzież z całego świata. Okazało się, że młodzież nie chodzi do szkoły (jeździ komunikacją miejską, jest podwożona przez rodziców). Zamiast wyjść na podwórko i spotkać się ze znajomymi młodzi ludzie wybierają świat gier komputerowych, filmy, rozmowy na komunikatorach. W bardzo znikomym stopniu dzieci uczestniczą w pracach domowych.

Polska w badaniach dt. aktywność wśród młodzieży wypadła nieco poniżej średniej – 78,8% młodych ludzi w Polsce rusza się mniej niż godzinę dziennie.

Brak ruchu – zagrożeniem dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi.

Aktywność fizyczna w młodym wieku jest szczególnie istotna. Poprawia wydolność krążeniowo — oddechową, zwiększa siłę mięśniową, wzmacnia kości i serce, poprawia metabolizm. Przeciwdziała nadwadze oraz otyłości. Stwarza więc „zdrową bazę”, z której można czerpać i rozwijać ją w wieku dojrzałym.

Brak aktywności na poziomie podstawowym wśród młodzieży jest jedną z przyczyn, dla których 9 mln Polaków — czyli 25% naszego społeczeństwa to osoby otyłe i jest to tendencja wzrostowa. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat będzie ich już 30%.

9 mln Polaków, czyli 25% naszego społeczeństwa to osoby cierpiące na otyłość. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat będzie ich już 30% – jest to tendencja wzrostowa!

Aktywność fizyczna, o czym pisaliśmy wielokrotnie, wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale w tym samym stopniu również na samopoczucie psychiczne. Osoby aktywne mają więcej energii, lepszy nastrój, łatwiej nawiązują kontakty towarzyskie. Tymczasem z problemem braku aktywności wśród młodzieży ściśle związane jest kolejne zagadnienie, a mianowicie coraz krótszy czas, jaki młodzież spędza na powietrzu. We współistnieniu obu tych elementów upatruje się przyczyny wzrostu ryzyka zachorowań na depresję w późniejszym wieku.

Każda godzina spędzona przed komputerem lub telewizorem może zwiększać ryzyko depresji u młodych ludzi o nawet 10 proc.

Złe nawyki żywieniowe wśród młodzieży

Znikomej aktywności fizycznej towarzyszą również złe nawyki żywieniowe młodych ludzi. Ich codzienna dieta jest uboga w świeże, bogate w błonnik produkty (takie jak warzywa i owoce) za to bogata w produkty przetworzone, słodycze, słodkie napoje, fastfoody.

Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży

Osobnym problemem jest przekonanie, szczególnie wśród dziewcząt, że szczupłą sylwetkę uzyskają dzięki diecie, a nie dzięki aktywności. Przy czym dieta często jest utożsamiana z rezygnacją z niektórych posiłków lub wręcz głodówką. Stąd tylko krok dzieli je od napadów wilczego głodu i późniejszej chęci pozbycia się zbyt dużej ilości pochłoniętego jedzenia (bulimia), głodzenia się i doprowadzania swojego organizmu do całkowitego wyczerpania (anoreksja) lub niezwykle restrykcyjnego podejścia do diety i ograniczenie jej do przyjmowania bardzo wąskiej grupy akceptowanych produktów (ortoreksja).

Jak zwalczać otyłość wśród młodzieży?

Dawać przykład. Nie ma innego wyjścia. To dorośli, czyli my, mają pomóc dzieciom w wykształceniu zdrowych nawyków zarówno żywieniowych, jak i tych związanych z aktywnością. Co możemy zrobić? Pokazać, że można inaczej.

Wprowadzenie do planu dnia dziecka dodatkowych 60 minut lekkiej aktywności dzienne (chodzenie, wykonywanie zwykłych obowiązków domowych) zmniejsza objawy depresyjne o 10 proc. w wieku 18 lat.

Jeżeli czytaliście nasze wcześniejsze wpisy, wiecie, że ta lekka aktywność to nic innego jak NEAT, czyli pozatreningowa spontaniczna aktywność fizyczna. Autorzy powołanych wcześniej raportów zauważają, że wiele inicjatyw promuje trenowanie wśród młodych ludzi, tymczasem należałoby się skupić właśnie na NEAT, czyli aktywności spontanicznej. Dlaczego? Bo nie wymaga dużego wysiłku (a tego młodzi ludzie unikają jak ognia) oraz łatwo dopasować ją do codziennego planu dnia, dzięki czemu szybko może stać się zdrowym nawykiem.

Jak zmotywować dziecko do aktywności fizycznej?

Namówcie dziecko na wspólny spacer, włączcie do prac w ogrodzie. Ustalcie, że ma wychodzić z psem – wystarczy nawet jeden spacer dziennie! Przestańcie podwozić dziecko do szkoły (a jeśli faktycznie ma do szkoły daleko, wysadźcie je z auta wcześniej). Pograjcie w kosza, wybierzcie się na wycieczkę w góry. Zaplanujcie Wasz wspólny, aktywny czas.

Czy będzie łatwo? Oczywiście, że nie.
Czy warto? Zdecydowanie tak.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry